Tag Archives: Västsvenska Handelskammaren

Mer ljus på Göteborg

Västsvenska handelskammaren ska göra storsatsning på staden Göteborgs framtidsfrågor. Starten i satsningen är att beställa en journalistisk granskning av den tidigare GP-journalisten Kenny Genborg. Hans uppdrag, nu mer som PR-konsult, är att bland annat kartlägga styrkor och svagheter och att skapa en bild som alla kan samlas kring.

Önskvärt är att Genborg även granskar och analyserar föreställningen om att  allt som är bra för Göteborg också är bra för Västsverige. Vilken nytta har Töreboda och Tranemo av att allt mer ska satsas på navet, allt mindre på själva hjulet?

Samtidigt bör vi kunna luta oss tillbaka och vänta på liknande storsatsningar från Västsvenska handelskammarens sida på framtidsfrågor i bland annat Dalsland, norra Skaraborg och kanske i Kind.

G%C3%B6sta%20Handelskammaren%20jp1_1Handelskammaren flaggor fladdar.

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Titta även österut, Borås!

Hur ska Borås och Göteborg bättre föras samman handlar det mycket om på Handelskammardagen i Borås idag. Säkert en bra och viktig diskussion. Även om jag tycker det sparkas in öppna dörrar när det talas om att göra de båda städerna till en gemensam arbetsmarknad. Statistiskt är det tydligen inte så ännu, men vi som lever i verkligheten vet ju att städerna hänger ihop jobbmässigt. Kolla på riks-40 och på buss 100 varje morgon och kväll. Kolla på arbetsplatser i Borås. Det dräller av göteborgare.

Samtidigt vill jag väl gärna puffa för idén att också blicka österut. Jönköping och dess närområde är också ett dynamiskt område som Borås och Sjuhärad kan dra nytta av att samverka med. Kommer ett snäpp närmre när motorvägsbygget till Ulricehamn är klart.

Kanske en flirt med Jönköping kan öka göteborgarnas intresse för Borås?

På torsdag drar Elmia Husvagn Husbilsmässa i Jönköping igång.Jönköping har mer än husvagnsmässa att bjuda.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Svagt nav kan vara bra

Sjuhärad saknar ett starkt nav, förkunnar Västsvenska Handelskammaren när årets tillväxtrankning presenteras. I rapporten pekas den klena navfunktionen ut som något dålig. Det kan vara värt att tänka tanken att det kan vara tvärtom.

Säkert är det bra att vara nav. Men hur bra och kul är det att vara periferi, ekrar och fälg? Navidén kan verka tjusig, men det innebär också att resurser sugs in till centrum från periferin. Göteborg skryter om hur många unga välutbildade som håller till där. Ja, och de har sugits inkråm omgivningen. Så skapas också regionala obalanser. Navet pumpar knappast ut kraft i periferin.

Men eftersom bland annat media, opinionsbildare och politiker håller till inne i navet är den nackdelen knappast något som uppmärksammas. Allt som gynnar centrum ses som bra. Kanske vore det bättre att ändra tankesättet.

För att förstärka trovärdigheten i detta resonemang vill jag stryka under att detta inte är något som jag själv tänkt ut. Om denna problematik har det forskats kring. När jag läste om det handlade det som förhållande i utvecklingsländer, där det tidigt var ett tydligt problem att alla resurser sugs in till eliter i storstäder. Då visade det sig till exempel att utvecklingsinsatser som sattes in på landsbygden var rätt verkningslösa, därför att resurserna ändå snart sögs in till centrum.

Följ inte nödvändigtvis locktonerna för navförespråkarna. Periferi, res dig!
Suzuki Burgman 650 skoterEtt stark nav är bra för motorcykeln, men det kan vara värt att fundera på om navidén är lika jättebra för god regional utveckling. (Foto Scanpix)

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Handelskammaren tappar infochef

Trist nyhet för oss som haft med Robert Odenljung att göra som informationchef på Västsvenska handelskammaren. Han slutar för att börja som kommunikationskonsult hos byrån Sohlberg Kommunikation i Göteborg. Jag kommer att sakna Roberts glada tillrop från handelskammarhögkvarteret. Det spännande att se vem som blir efterträdare. Jag ska dock inte avslöja vem jag tror det blir. Man jag anar att en kvinna står på tur. Jag vet ett starkt kort.

Robert Odenljung lämnar kammaren.

 

 

 

 

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Västgöte tar steget fram

Det ljusnar för Västsverige när det gäller personer på upphöjda poster. Nyligen lyfte jag här på bloggen fram att Jonas Sjöstedt (V)  åtminstone tillbringat somrar i Sjuhärad. Nu västgöten och Mariestadsbon Urban Ahlin fram i främsta leder på S-sidan. Så nu kan Västsvenska Handelskammaren sätta ännu ett kryss på den annars så glesa listan över västsvenskar som har något att säga till om i riket och i Stockholm.

Mariestad är ju för oss i mognare år också förknippad med Sveriges vackraste röst, Birgitta Andersson. Men ska vi vara petiga kommer hon faktiskt från Halvfara, längs E20 mellan Götene och Mariestad. Idag betecknas ju väg E 20 som Helfara, men namnet Halvfara är mycket äldre än så. Och jag är inte säker på hur det stavas.

Västgöte vi Juholts sida.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

I väntan på motorväg

Näringslivet genom främst Västsvenska Handelskammaren har länge lobbat för att E 20 från Alingsås och norrut genom Västra Götaland ska bli motorväg. Den tragiska olyckan nära Vara har aktualiserat bygget, dock inte med näringslivsförtecken. Nu är fokus mer på säkerhet.

Det är svårt att vara emot motorväg på den aktuella sträckan. Men det är inte realistiskt att tro att det blir bygge än på många år. En sådan motorväg känns ungefär lika långt borta som vår kära tänkta nya järnväg Borås -Göteborg. Däremot kan vägsträckan nu och direkt göra säkrare. 2+1-väg med räcke i mitten borde vara självklart, bums. Precis som att en vettig busstrafik underlättar pendling mellan Västra Götalands två största städer i väntan på ny järnväg, som kanske ändå aldrig kommer.

Själv har jag en hel del erfarenhet av den aktuella E 20-sträckan. När fartkameror ströddes ut längs den sydliga delsträckan, upp till Vårgårda, märktes att hastigheterna sjönk och vansinnesomkörningarna närmst försvann. Jag har inte sett statistik, men jag är övertygad om att olyckorna minskat.

Just sträckan nära Vara har jag upplevt som allra värst. Tvåfilsväg som av många uppfattas som fyrfilsväg. Omkörningar även vid möte hör till regeln. Jag minns speciell en skräckfärd en svartregnig kväll i sen februari. Mängder av bilar bestyckade med skidlåda på taket låg i mitten av vägen i hög fart på väg hem från snöparadisen i norr.  Förarna förlitade sig på att mötande trafik väjer. 2+1-väg bygger lätt bort sånt beteende.

Här ligger mitträcken och bara väntar på montering, till exempel på E 20.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

En kvinna, tre avlidna, Kronér i topp…

En kvinna, tre avlidna, Kronér i topp…. Vad är det? Jo, bilden av Västsverige. 20 namn finns på listan som Västsvenska handelskammaren fått fram över kända västsvenskar. Listan har skapats genom att fråga tusen icke västsvenskar om namn från vår landsdel. Listan känns ju inte helt perfekt ur imagesynpunkt. Pehr G Gyllenhammar och Bert Karlsson är ensamma om att representera det västsvenska näringslivet. Det jag själv har gemensamt med de båda är att jag också har passerat bäst-före-datum.

Topp 20 i väst
Lasse Kronér
Loket Olsson
Glenn Hysén
Ingvar Oldsberg
Göran Johansson
Håkan Hellström
Per Gessle
Lasse Brandeby
Patrik Sjöberg
Pehr G Gyllenhammar
Sten-Åke Cederhök
Bert Karlsson
Claes Malmberg
Evert Taube
Kal
Kurt Olsson
Tomas von Brömssen
Glenn
Lasse Dahlquist
Lotta Engberg

Nu gäller vedergällning. Dags att granska andra landsdelar. Mer ledning av västsvenska listan har jag själv framställt en lista för Skåne. Så kan Sydsvenska handelskammaren spara in dyra enkätkostnader. Så här ser Skånelistan ut:

Zlatan Ibrahimovic
Lasse Holmqvist
Edvard Persson
Nils Poppe
Per-Albin Hansson
Kryddan Pettersson
Nils Holgersson
Starke man
Robin Paulsson
Mårten Gås
Sten Broman
Mikael Wiehe
Göran Skytte
Nils P. Möller, fastighetsskötare
Zlatan
Björn Ranelid
Kenny Jönsson
Sven Melander
Lars Vilks
Eva Rydberg

2 kommentarer

Filed under Uncategorized