Tag Archives: kommunikationsstrateg

Västtrafik kör åt fel håll

Västra Götalandsregionens trafikbolag Västtrafik annonserar att man far iväg i galen riktning. Företaget söker en kommunikationsstrateg som ska köra åt alldeles fel håll. Uppdraget för den som det nu annonseras efter är ”skapa goda relationer med Västtrafiks om värld med hjälp av långsiktigt strategiskt kommunikationsarbete och olika kontaktskapande aktiviteter.” Så låter det i annonsen. Uppenbarligen tror Västtrafiks ledning att allmänhetens kärlek kan kommuniceras fram. Västtrafik kan vara vinna förtroende genom att leverara invändingsfri kollektivtrafik och agera på ett sätt som regionens invånare gillar. Stort irritationsmoment idag är det provocerande krångliga och avskräckande biljettsystem som får många att avstå kollektivtrafik. Ingen kommunikationsstrateg i världen kan kommunicera bort det problemet. Gör om, gör rätt. OK, ny variant lär vara på väg, som i värsta fall kan bli än mer krångligt åtminstone för dem som inte reser flitigt.

En kommunikationsstrateg kan säkert också vara på sin plats, men inriktningen bör vara på att kanalisera information till ledningen så att rimliga beslut kan fattas som gör resenärerna nöjdare.

Begreppet strateg är på modet. Som jag uppfattat det var Killinggänget tidigt ute med titeln ”kulturstrateg”, bara för att driva med begreppet. Men eftersom verkligheten allt oftare överglänser satiren hakar nu allt fler på med strategbegreppet. Kulturstrateg, marknadsstrateg, kommunikationsstrateg…

”Doing good and getting the credit for it” var förr motto för realtionsarbete, PR. Det håller än. Börja med att göra bra saker, sluta att göra dåliga. Sedan kan det vara dags att berätta vad som gjorts bra.

VŠsttrafikDåligheter kan inte kommuniceras bort.

Annonser

1 kommentar

Filed under Uncategorized